با ما در تماس باشید: 02144077052

VPS یاLPPSدستگاه

دستگاه   LPPS  و VPS دستگاه های پاشش پلاسمایی هستند که در محیط و محفظه تحت کنترل با فشار کم اتمسفر کار می کنند و نسبت به دستگاه                                                                                   پودر پوشش دهنده کمتر در معرض اکسیداسیون قرار می گیرد و کیفیت پوشش فلزی بهتر خواهد شد.