با ما در تماس باشید: 02144077052

شمش سوپرآلیاژ

برای ساخت پره های توربین ثابت و متحرک مرحله ریخته گری دقیق از مراحل اولیه و اساسی است. برحسب نوع پره ، آلیاژ مورد نیاز مشخص می شود که بصورت شمش اولیه باید در کوره مخصوص ذوب و ریخته گری شود. آلیاژهای پرمصرف برای ساخت پره ها عبارتند از :

اینکونل 738(پایه نیکل)

اینکونل 939(پایه نیکل)

FSX 414 ( پایه کبالت)