با ما در تماس باشید: 02144077052

قطعات یدکی و اجزا سیستم های پاشش

اجزا سیستم های پاشش و قطعات مصرفی آنها

اجزا سیستمها

سیستم های تغذیه پودر برای پلاسما اسپری و HVOF  به صورت تک محفظه یا دو محفظه

گان های سیستم های پلاسما مانند گان های F1 , F4, 3MB

قطعات مصرفی گانهای پلاسما مانند کاتد و آند

قطعات مصرفی HVOF  مانند بارل