با ما در تماس باشید: 02144077052

مواد پوشش های دوغابی نفوذی

یکی از روشهای پوشش دهی برخی قطعات در صنعت توربین گاز استفاده از روش پوشش دوغابی برای پوشش دهی نفوذی است. در این روش پوشش دوغابی بر روی قطعات پاشیده می شود و سپس قطعات در کوره و درمعرض حرارت مناسب قرار می گیرند تا پوشش شکل و ساختار مناسب را بدست آورد. نام های تجاری برخی از این پوشش ها عبارتند از :

سرال 34-50

سرال 10

سرمالوی J