با ما در تماس باشید: 02144077052

دستگاه پاشش شعله ای (پودر یا سیم) Flame Spray – Wire Flame Spray

دستگاه  Flame Spray  به نوعی ساده ترین سیستم پاشش حرارتی است که با استفاده از انرژی سوختن گاز امکان پاشش پودر یا مفتول ذوب شده را به سمت قطعه مورد نظر فراهم می کند. اگر از سیم یا مفتول بعنوان ماده اصلی برای پوشش دهی استفاده شود دستگاه Wire Flame Spray نامیده می شود.این دستگاه برای مواد پوشش دهنده با درجه حرارت ذوب کمتر قابل استفاده است.