با ما در تماس باشید: 02144077052

اکسید آلومینیوم

تمیزکاری سطح قطعات کارکرده توربین قبل از مراحل بازسازی ضروری است. حذف لایه پوشش سرامیکی قبلی نیز از موارد ضروری است. بدین منظور اکسید آلومینیم مناسب این کار در اندازه و دانه بندی مناسب با استفاده از دستگاه سند بلاست بر روی قطعات پاشیده می شود. تا سطح آنها برای مراحل بعدی بازسازی آماده شود.

انواع دانه بندی مناسب اکسید آلومینیوم بشرح زیر است:

اکسید آلومینیوم مش 24

اکسید آلومینیوم مش 36

اکسید آلومینیوم مش 60

اکسید آلومینیوم مش 120

اکسید آلومینیوم مش 240