با ما در تماس باشید: 02144077052

Air Plasma Spray-APS دستگاه پلاسما اسپری

در دستگاه پلاسمای اسپری  APS   انرژی الکتریکی ،محیط لازم برای ایجاد پلاسما ویونیزه شدن گازهای ورودی به سیستم را به وجود می آورد وانرژی گازها در دمای بالا به ذرات پودر پوشش دهنده منتقل می شودو این ذرات پودر به سمت قطعات مورد نظر پرتاب شده و سطح آنها راپوشش می دهند. محیط پاشش پودرها در این دستگاه هوا و اتمسفر است. لذا کاربرد آن عمدتا برای سرامیک هاست و یا فلزاتی که حساسیت کمتری به اکسیداسیون دارند. دستگاههای پوشش دهی شامل یک بخش مرکزی یا همان سیستم پوشش دهی هستند و علاوه بر آن معمولا اجزایی مانند اتاق اکوستیک، چیلر، نگهدارنده گان ( روبات یا نگهدارنده ساده تر) و میز قرارگیری قطعات می باشند که بر حسب نیاز و سفارش تامین می شوند. در دستگاه پلاسما اسپری APS  با توجه به کاربرد مورد نیاز گانهای F1, F4  و 3MB استفاده می شوند.