با ما در تماس باشید: 02144077052

کوره های عملیات حرارتی در خلاء

در مراحل ساخت و بازسازی قطعات توربین بخصوص آلیاژهای پایه نیکل، لازم است ساختار کریستالی آنان به شکل مطلوب درآید. به همین منظور عملیات حرارتی متنوعی مانند آنیلینگ یا Solutioning  ، Quenching و Aging  در کوره های عملیات حرارتی در خلاء بسیار پایین انجام میشود.

همچنین برای بریزینگ قطعات توربین از کوره های عملیات حرارتی در خلاء استفاده می شود.