با ما در تماس باشید: 02144077052

پودر پوشش دهی TBC

پودر پوشش دهی عایق حرارتی پایه زیرکون   TBC PAC 2008P , PAC 810P , Metco 204NS

پودرهای پوشش دهی عایق حرارتی پایه زیرکون TBC کاربرد این پودر افزایش مقاومت به حرارت سطح قطعات توربین از جمله اتاق احتراق است. پودرهای موجود و قابل تهیه عبارتند از:

 PAC 2008P PAC 810 P Metco 204 Amperit 827.006 Amperit 827.007