با ما در تماس باشید: 02144077052

پودر پوشش دهی MCrAlY باند کوت

مصرف اصلی این پودرها در ایجاد لایه زیرین ( باند کوت) (Bond Coat)   بر سطح قطعات توربین و آماده سازی سطح برای لایه سرامیکی زیرکون (TBC)  است. پودرهای پرمصرف این گروه عبارتند از :

شرکت اورلیکون Amdry 962

شرکت PAC  : پودر PAC 9620