با ما در تماس باشید: 02144077052

پودرهای سرامیک – فلز

یکی از عمده ترین پودرها دراین گروه پودرهای ترکیبی از کاربید تنگستن و کبالت هستند که برای افزایش سختی سطح فلزات بکار می روند:

شرکت هوگوناس : آمپریت 558 ( WC-Co-Cr 86/10/4 Amperit 558)

آمپریت 518  (WC-Co 88/ 12 Amperit 518)

آمپریت 526  (WC-Co 83/17 Amperit 526)

شرکت اورلیکون: پودر ووکای 3660 (Woka 3660 )

دیگر پودر این گروه پودرهای کاربید کروم- نیکل کروم هستند. که برای افزایش مقاومت و سختی سطح استفاده می شوند.پودرهای شناخته شده این گروه عبارتند از :

شرکت اورلیکون : متکوی 81Metco 81 VFNS Cr3C2- NiCr 75/25 )

شرکت هوگوناس : آمپریت 584   Amperit 584 Cr3C2- NiCr 75/25

شرکت PAC پودر PAC 131

پودرهای نیکل گرافیت Metco 307 NS

پودرهای فلزات مانند استنلس استیل