با ما در تماس باشید: 02144077052

شفت ، رینگ و سایر قطعات توربین

توربین ها از اجزای مختلفی ساخته می شوند. که بجز قطعاتی ماندد پره های ثابت و متحرک به قطعات بسیاری می توان اشاره کرد این قطعات در هر توربین طرح و روش ساخت خود را دارد از جمله:

محفظه احتراق توربین

رینگ های  مختلف در انواع توربین ها که به روش فورج تولید می شوند.

  • شفت توربین
  • انواع هانی کامب ها
  • نازل های سوخت