با ما در تماس باشید: 02144077052

دستگاه HVOF

در دستگاه  HVOF(high velo city oxygen fuel)   اکسیژن و مواد سوختی (مایع یا گاز) به شدت ترکیب شده و انرژی حاصل باعث پرتاب ذرات پودر پوشش دهی با سرعت بسیار بالا به سمت قطعه مورد نظر می شوند. این سیستم توانایی اعمال پوشش انواع فلزات و سرامیک ها را بر روی قطعه مورد نظر دارد.دستگاههای پوشش دهی شامل یک بخش مرکزی یا همان سیستم پوشش دهی هستند و علاوه بر آن معمولا اجزایی مانند اتاق اکوستیک، چیلر، نگهدارنده گان ( روبات یا نگهدارنده ساده تر) و میز قرارگیری قطعات می باشند که بر حسب نیاز و سفارش تامین می شوند.