با ما در تماس باشید: 02144077052

دستگاه لایه نشانی لیزری Laser deposition

در گذشته ترمیم و بازسازی عیوب ایجاد شده در قسمتهای قابل تعمیر پره های ثابت و متحرک توربین با جوشکاری TIG  انجام میشد. با پیشرفت تکنولوژی لیزر و روشهای Additive Manufacturing  این امکان بوجود آمده اس که از این روشها و روش لایه نشانی لیزری برای بازسازی پره های توربین استفاده شود که قابلیت های بیشتری را در بازسازی فراهم می کند. انواع دیگر سیستم های لیزری مانند 3D Printing   برای ساخت قطعات توربین قابل استفاده هستند.