با ما در تماس باشید: 02144077052

تجهیزات پیشرفته پوشش نفوذی تجهیزات پوشش دهی نفوذی CVD و CVA

تجهیزات CVD/CVA  برای پوشش دهی نفوذی باکیفیت بالا بر روی قطعات توربین استفاده می شوند. این سیستم ها از یک کوره و یک یا چند ریتورت تشکیل می شوند با اظافه شدن ریتورت ها ظرفیت سیستم افزایش می یابد. این سیستم ها  برای اعمال پوشش های آلومینیوم و کروم بر روی سطح قطعات توربین یا داخل سوراخهای هوا خنک به کار می روند.